Kandelaars

Wat leuk dat je een kandelaar in huis hebt gehaald! Hieronder vind je de gebruiksvoorschriften om hem veilig te gebruiken. En als je er nog meer wilt, ook de links om te bestellen :-)

Kaars Kandelaar Small Kandelaar Medium

Warning!

To prevent fire and injury, burn candle within sight. Keep away from drafts, vibrations and other flammable objects. Keep out of reach of animals & children. Keep distance from one candle to the other a minimum of 7 cm.

Instructions:

Trim wick to 8 mm before lighting. Always burn on a flat, fire-resistant surface. Keep burn time to no more than 4 hours. Discontinue use when there is only 1 cm of wick remaining.

Waarschuwing!

Om brand en letsel te voorkomen, moet je de kaars binnen gezichtsbereik houden. Houd de kaars uit de buurt van tocht, trillingen en andere brandbare voorwerpen en buiten bereik van dieren en kinderen. Houd de afstand van de ene kaars tot de andere minimaal 7 cm.

Gebruiksaanwijzing:

Knip het lont voor het aansteken af tot 8 mm. Brand de kaars altijd op een vlakke, brandwerende ondergrond. Zorg ervoor dat je de brandtijd onder de 4 uur houdt. Doof de kaars als er nog maar 1 cm lont over is.

Koop nieuwe kaarsen
Koop de Kandelaar Small

Koop de Kandelaar Medium